• Cube ice molds

    ແມ່ພິມກ້ອນຄິວ

    ແມ່ພິມນ້ ຳ ກ້ອນທີ່ມີສິດທິບັດຂອງພວກເຮົາຄວບຄຸມຂະບວນການເຮັດໃຫ້ນ້ ຳ ເຢັນ. ເຄື່ອງຈັກຜະລິດນ້ ຳ ກ້ອນຂອງພວກເຮົາແຍກອອກຈາກກັນແລະ ກຳ ຈັດຟອງອາກາດແລະຄວາມບໍ່ສະອາດທັງ ໝົດ ໃນນ້ ຳ ກ່ອນທີ່ມັນຈະຖືກແຊ່ແຂງພາຍໃນບານກ້ອນຫລືກ້ອນ.